levijatan.org | Stop animal abuse
Pokret Levijatan spontano je formiran 2015. godine u Beogradu i od tada danonoćno spašava i leči životno ugrožene i zlostavljene životinje. Ovaj samoodrživi i nezavisni Pokret nastao je kao posledica sistemskog problema i nesprovođenja Zakona o zaštiti životinja, te svojim delovanjem apeluje na potpunu primenu i pridržavanje istog.
stop animal abuse, pokret levijatan, ex yu, zaštita prava životinja
15982
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15982,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

"Ne moraš da ih voliš, ali nemaš pravo da ih povređuješ!"

Pokret Levijatan

čl.269 st.3 KZ-a

i novčanom kaznom."

na ovakvim borbama, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine

životinja iste ili različite vrste ili ko organizuje ili učestvuje na klađenju

"Ko iz koristoljublja organizuje, finansira ili je domaćin borbe između

čl.4 st.1 Zakona o dobrobiti životinja

brine i o zaštiti života i dobrobiti svake jedinke."

kao i obavezu čoveka da pored očuvanja vrste

mogu da osete bol, patnju, stres, strah i paniku,

"Načelo univerzalnosti bola, koje podrazumeva da životinje  

čl.7 st.2 Zakona o dobrobiti životinja

zavisi neposredno od čoveka."

odbaciti životinju čiji opstanak

"Zabranjeno je; napustiti i

čl.269 st.1 KZ-a

kaznom ili zatvorom do jedne

jedne godine."

životinju, kazniće se novčanom

muči ili na drugi način zlostavlja

"Ko kršeći propise ubije, povredi,

Pokret Levijatan  spontano je formiran 2015. godine u Beogradu i od tada danonoćno spašava i leči životno ugrožene i zlostavljane životinje. Ovaj samoodrživi i nezavisni Pokret nastao je kao posledica sistemskog problema i nesprovođenja Zakona o zaštiti životinja, te svojim delovanjem apeluje na potpunu primenu i pridržavanje istog.

 

Kao jedini pokret ovoga tipa na EX –YU području, zalažemo se za zaustavljanje nehumanih radnji, kao što je svesno povređivanje životinja, izgladnjivanje, izrabljivanje i izbacivanje na ulicu. Svojim aktivnostima želimo da skrenemo pažnju na one koji se na neprimeren i neprihvatljiv način odnose prema životinjama. Radimo i na smanjenju prekomerne populacije, ali i pružamo potpunu zdrastvenu negu kako bi sve životinje koje smo u mogućnosti izlečili.

 

Jedan od naših primarnih ciljeva jeste otvoriti regionalna prihvatilišta, u kojima će sve životinje imati najbolje moguće uslove za rehabilitaciju i šansu za novi, bolji i kvalitetan život.

 

Hvala vam svima što podržavate Levijatan i mi vam obećavamo da nas ništa i niko ne može i neće zaustaviti u promovisanju prava životinja, kao i da nikada nećemo odustati od ljudi koji zlostavljaju životinje kako bi ih vratili na pravi put.

“Oni su jedina bića koja vole bezuslovno. Čuvajte ih.”
Pokret Levijatan